Тринадесет деца се нуждаят от приемни семейства в област Кърджали

Информационна среща, посветена на популяризирането на приемната грижа, се проведе в заседателната зала на община Ардино. Събитието бе организирано от „Надежда и домове за децата-клон България“(НДД), ОЗД Ардино, областният екип по приемна грижа и Център за обществена подкрепа, Ардино.

Кремена Стоянова, национален експерт по детски политики, запозна присъстващите с работата на „Надежда и домове за децата – клон България“. Тя информира, че в страната има 62 деца с увреждания, които имат нужда от отглеждане в семейна среда. Това са деца, които са настанени в Домовете за медико-социални грижи в страната и които трябва да бъдат изведени от тези институции, за да имат по-добър напредък в развитието си. В област Кърджали има 13 деца, които се нуждаят от приемни семейства. Те в момента са в ДМСГД, но тази институция няма с какво повече да допринесе за тяхното развитие и това може да доведе до регрес в състоянието им. В същото време няма свободни приемни родители за тези деца. На този проблем е нужно да се намери решение, защото приемната грижа трябва да отразява потребностите на обществото и да е в полза на нуждаещите се.

„Ние от НДД подкрепяме всяко приемно семейство, което отглежда дете с увреждане, също така и биологичните семейства. Тогава, когато кризата в семейството е материална, ние подпомагаме семейството с най-необходимите неща, за да не бъде разделено детето от родителите си“, заяви Кремена Стоянова.

В Област Кърджали има пет свободни приемни родители, като от тях едно е в община Ардино, но техният профил е да отглеждат здрави деца. В момента нужда от алтернативна грижа имат децата с увреждания, които сякаш са обречени да живеят в институции и това води до други социални проблеми. Целта на тази среща беше да се потърсят пътища свободните приемни семейства да се мотивират и да пожелаят да предлагат услугата за деца с увреждания.

По този повод един приемен родител разказа  как при него е било настанено здраво дете, но то се е оказало с увреждане и това не е било пречка да се обучат и сега да предлагат подкрепата си за деца с увреждания. В тази ситуация е нужна гъвкава политика и активност, за да може социалните услуги да отговорят на потребителите.

Областният координатор на НДД  Иванка Таушанова подчерта, че община Ардино е една от първите в областта с много добре работещи социални услуги за деца. „Кърджалийска област има необходимост от повече приемни семейства и най-вече от такива за отглеждане на деца от 0 до 3 години, както и за деца с увреждания.“

Социалният работник Венета Илиева представи информация за същността на приемната грижа и какви са условията за кандидатстване. „Към момента в община Ардино има 4 приемни семейства с три настанени деца. Всеки желаещ може да получи повече информация за приемната грижа в офиса на Областния екип в сградата на Защитеното жилище в град Ардино“, заяви Илиева.

При активна работа и спазвайки добрите практики 13 от общо 36 настанени деца в ДМСГД Кърджали могат да намерят семейна грижа и шанс за развитие. Това трябва да е цел към която да се стремят отговорните институции. Останалите деца, които се нуждаят от постоянна медицинска грижа да намерят своето място в ЦНСТ с ПМГ. Когато тяхното състояние се подобри и те да бъдат извеждани в семейна среда. Много често деинституционализацията се приема като еднократен процес, а тя трябва да продължава и трябва да води до положителни резултати за всяко дете.

Повече информация за това колко деца трябва да бъдат изведени от

ДМСГД Плевен, Стара Загора, Варна и Кърджали може да прочетете в Доклад-анализ

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в