Цецо щеше да е едно от 1000 бебета в България постъпващи в ДМСГД

Цецо щеше да е едно от 1000 бебета в България постъпващи в ДМСГД, веднага след раждане.  Благодарение на  добрата работа на „Hope and Homes for Children – клон България” и социалнити работници от ОЗД- Перник, момченцето се отглежда от родителите си.

Потърсихме подкрепа и спонсор дари дрехи и завивки, за да може детето да да бъде отглеждано у дома. Това е част от нашата философия за по-широка обществена подкрепа за деца, застрашени от изоставяне.

Сега Цецо живее в родното семейство, но все още не е припознат от баща си поради простичка причина – той няма лична карта. През месец септември, благодарение на създавания от нас „Координационен механизъм”,  ще съдействаме за издаване на личната карта на бащата, за да припознае Цецо, ще съдействаме родителя да си намери работа и осигури постоянни доходи в дългосрочен план.

След консултации с гинеколог,  на майкта ще се съдейства за поставяне на спирала и предпазване от нежелана бременност. Продължаваме да оказваме психологическа и материална подкрепа, за да може Цецо да е расте като щастливо дете.

Прочетете още ...

Върни се обратно в