В хотел Сити в Стара Загора се проведе първото обучение на членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“

11418326_781445478620040_305812590_nВ хотел Сити в Стара Загора се проведе първото обучение на членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“ в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие  между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Присъстваха всички представители на ОКМД – Стара Загора, които имат ангажимент към процеса на деинституционализация и работата с деца и семейства. Участниците в обучението бяха въведени в основните принципи на работа на ОКМД, неговите ползи и ефективност, както и имаха възможност да дискутират практическото приложение на модела на ОКМД, да работят по групи, решавайки конкретни казуси на деца и семейства и проседявайки как да работят в партньорство. Обучението включваше теоретична и практична част, която да подпомогне специалистите, ангажирани с процесите на деинституционализацията и работата с деца и семейства.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в