В хотел София Плаза се проведе второто обучение на членовете на Коалиция „Детство 2025“

IMG_1903На 8 и 9.10.2015 година в хотел София Плаза  се проведе второто обучение на членовете на Коалиция „Детство 2025“ по проект „Развитие на Коалиция Детство 2025“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Участваха 14 представители на организациите, членове на Коалиция Детство 2025. Темата на обучението бе „“Управление на промяната/ въздействие, управление на риска”. В рамките на двата дни на обучението участниците имаха възможност да задават въпроси, да дискутират, да участват активно и да обменят опит и идеи. Използвани бяха теоретични материали и интерактивни подходи.

Обучаемите бяха запознати с проекта и неговите цели, както и с основната роля на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в