В хотел София Плаза се проведе второто обучение на членовете на Коалиция „Детство 2025“

IMG_1903На 8 и 9.10.2015 година в хотел София Плаза  се проведе второто обучение на членовете на Коалиция „Детство 2025“ по проект „Развитие на Коалиция Детство 2025“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Участваха 14 представители на организациите, членове на Коалиция Детство 2025. Темата на обучението бе „“Управление на промяната/ въздействие, управление на риска”. В рамките на двата дни на обучението участниците имаха възможност да задават въпроси, да дискутират, да участват активно и да обменят опит и идеи. Използвани бяха теоретични материали и интерактивни подходи.

Обучаемите бяха запознати с проекта и неговите цели, както и с основната роля на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в