В Кърджали ще бъде открит ЦОП

На 20 октомври 2021 г. в Кърджали се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД). Темата на заседанието бе „Процесът на деинституционализация във време на пандемия, успехи, проблеми и пътища за решавнето им“. Заседанието на ОКМД  бе ръководено от заместник областния управител Павел Гатев. Присъстваха представители на всички институции, имащи ангажименти по Закона за закрила на детето – специалисти от РДСП, от ДСП от областта и Отделите за закрила на детето, представители на отделите Социално подпомагане в общините, Областният екип по приемна грижа,  БЧК,  МБАЛ и РЗИ. Активно участие взеха Кремена Стоянова, национален координатор по детски политики на „Надежда и домове за децата – клон България“ и областният координатор Иванка Таушанова. Организацията е създател на Координационният механизъм и работи вече седем години в област Кърджали по програмата за „Активна семейна подкрепа“, поставяйки си за цел пълното премахване на институционалната грижа за деца.

Откроени бяха основните проблеми, възникнали през периода на пандемията. Наблюдава се увеличение делът на изпадналите в криза семейства поради дългосрочната загуба на работа на родителите. Ниското образование и липсата на професия водят постепенно до социалното изключване на най-уязвимите семейства, а децата изпадат в риск от изоставяне. Другият акцент в обсъжданията бе належащата необходимост от привличане на специалисти психолози за терапия на децата с аутизъм. Приемните родители са 27, в осем няма настанени деца и няма нито едно семейство за деца с увреждане. За децата с увреждане се търсят приемни семейства в други краища на България. За момента в ДМСГД има 30 деца от 0 до 3 години и 4 младежи на възраст 18 години. През тази година са изведени 5 деца, които са осиновени в чужбина.

Добрата новина дойде от община Кърджали. Областният град ще има Център за обществена подкрепа до пролетта на следващата година. Г-жа Мушкова от РДСП информира, че до месец август на 2022 г. трябва да бъде готово и ЦНСТ с  постоянна медицинска грижа.

Участниците в заседанието на ОКМД изразиха единодушно мнението си, че единодействието на институциите и разкриването на социални услуги за деца е пътят за преустановяване процесът на институционализация.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в