В Областна администрация – гр.Плевен се проведе кръгла маса

IMG_2600В Областна администрация – гр.Плевен се проведе кръгла маса „Реинтеграция чрез активна семейна подкрепа“, организирана от „Надежда и домове за децата – клон България“ в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0-3 години в България.
По време на Кръглата маса бяха представени случаи на реинтеграция, осъществени на територията на областта и съвместната работа между НДД, отделите за закрила на детето и доставчиците на социални услуги. 
Участие в мероприятието взеха специалисти от ОЗД, ДСП и доставчици на социални услуги в общността, представителите на общините в областта, областна администрация, РЗИ и РИО – Плевен.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в