В Областна администрация – гр.Плевен се проведе кръгла маса

IMG_2600В Областна администрация – гр.Плевен се проведе кръгла маса „Реинтеграция чрез активна семейна подкрепа“, организирана от „Надежда и домове за децата – клон България“ в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0-3 години в България.
По време на Кръглата маса бяха представени случаи на реинтеграция, осъществени на територията на областта и съвместната работа между НДД, отделите за закрила на детето и доставчиците на социални услуги. 
Участие в мероприятието взеха специалисти от ОЗД, ДСП и доставчици на социални услуги в общността, представителите на общините в областта, областна администрация, РЗИ и РИО – Плевен.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в