В Областна администрация – Бургас се проведе среща с доц. д-р Севдалина Турманова

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)На 31.03.2015 година в Областна администрация – Бургас се проведе среща с доц. д-р Севдалина Турманова, заместник областен управител, Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“, Валентина Симеонова, национален консултант и Антония Месерджиева, местен експерт в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

По време на срещата бе представен проекта, неговите цели, дейности и как ще се осъществява координацията и ефективното сътрудничество в област Бургас. Бяха дискутирани работните процеси  и как ще бъдат привлечени всички заинтересовани страни с оглед качествено взaимодействие между тях

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в