В Областна администрация – Бургас се проведе среща с доц. д-р Севдалина Турманова

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)На 31.03.2015 година в Областна администрация – Бургас се проведе среща с доц. д-р Севдалина Турманова, заместник областен управител, Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“, Валентина Симеонова, национален консултант и Антония Месерджиева, местен експерт в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

По време на срещата бе представен проекта, неговите цели, дейности и как ще се осъществява координацията и ефективното сътрудничество в област Бургас. Бяха дискутирани работните процеси  и как ще бъдат привлечени всички заинтересовани страни с оглед качествено взaимодействие между тях

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в