В подкрепа на дистанционното обучение

Преди 30 години Светът даде обещание на децата да растат, да учат, да се радват и да реализират пълния си потенциал. Конвенцията за правата на детето е част от световното право, а от 1991 година е част от вътрешното право на Република България.

„Надежда и домове за децата –клон България“ винаги е работила за утвърждаване на ценностите и принципите й защото днешните деца са утрешните възрастни и ние носим отговорност за общото ни бъдеще.

Настоящата година ни постави пред нови изпитания – социална изолация, затваряне в домовете, липса на средства в семействата, дистанционно обучение и много неясноти за днешния и утрешния ден.

Всички се страхуваме да не се заразим с COVID -19. Изпитваме страх за живота на нашите близки и приятели, но ако се замислим, ще установим че живеем чрез нашите деца. Тях трябва да вдъхновим за бъдещето. Трябва да отключим любопитството към света, стремежът към знанието и откривателството. Социалната изолация може да има огромни последици за децата, защото се нуждаем от общуване и само чрез него създаваме невидимите, градивни устои на обществото.

Едно от основните права на децата е правото на образование и ако до преди година пречките за децата бяха липса на дрехи, обувки и учебни пособия, то 2020 година добави и още един проблем – липса на достатъчно устройства за дистанционно обучение. Според последни проучвания, пандемията може да доведе до голям брой деца, които не посещават учебни занятия и има опасност да останат неграмотни и социално изключени.

„Надежда и домове за децата –клон България“, в партньорство с Англо-американското училище в София, предоставихме електронни устройства на деца от семействата, с които работим. С тези устройства учениците ще могат да се обучават ефективно и няма да са лишени от достъп до образование.

Лаптопите отидоха при ученици от областите София, Видин, Враца, Плевен, Сливен, Бургас, Хасково, Стара Загора и Кърджали. Децата са от семейства с повече от едно дете и са без финансови възможности.

Грижата за доброто ни бъдеще зависи от това как ще подходим към децата днес и за това се стремим колкото се може повече деца да живеят в любяща семейна среда, да имат достъп до образование и социални услуги.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в