В Сливен бе представен Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“

thumbНа 21.11.2016 година в град Сливен, под председателството на областния управител Татяна Петкова, се проведе заседание на  областен координационен механизъм по деинститузионализация (ОКМД). Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Елена Петкова – национален експерт по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“ , представиха Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Планът е приет с Решение на Министерски съвет от 13 октомври тази година и включва оценка на резултатите от изпълнението му досега и очертава приоритетите, целите, мерките и дейностите на процеса на деинституционализация в оставащия период за изпълнение на Националната стратегия.

Георги Симеонов поясни: „Ключовите принципи на които се основава документът са: мисъл за правата на децата, ефективност, ефикасност и качество, а в центъра на интервенциите са не само потребностите на децата, но и техните семейства“.

Координацията на плана на областно ниво ще се извършва от областния управител чрез Областния координационен механизъм, в който участват кметовете на общините и ръководителите на териториалните структури на МТСП, МЗ и МОН, както и представители на НПО и др.

Елена Петкова представи проект на карта на услугите, предвидени в Плана за действие. Това са 149 услуги за 7 092 потребители за цялата страна, като това включва създаването на 66 нови услуги, а финансирането им ще става от държавния бюджет, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“.

За област Сливен до 2018 г. се предвиждат: нов Център за обществена подкрепа, задължително със звено „Спешен прием“ в гр. Сливен; Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст в Нова Загора; Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания в Сливен; Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (здравно-социална резидентна услуга) в Сливен. Проектът на карта е отворен и документът и ще бъде консултиран с общините.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в