В света на ранното детство

Екип на „Надежда и домове за децата – клон България“ взе участие в международна конференция  „Творческо родителство: създаване на първия в България интерактивен център „В света на ранното детство“ – в подкрепа на родители, педагози и социални работници“, организирана от Сдружение „Еквилибриум“

На 12 септември  2017 година, Георги Симеонов, Боряна Климентова, Кремена Стоянова и Цветан Димитров участваха в дискусия, която имаше за цел да определи методи, подходи и дейности на педагози, медицински и социален персонал в ранното детско развитие. Георги Симеонов, изпълнителен директор на ННД- клон България подчерта необходимостта от мултидисциплинарен подход при работата с деца от 0 до 6 години. При сега съществуващата практика в документите са разписани едни подходи, а на практика се прилагат други и това силно накърнява израстването на децата като достойни възрастни. Нашият опит, в синхрон с научните достижения за развитие на човешката психика при децата, показва, че играта все повече се налага като израз на наученото и е свързана на тяхната наблюдателност и опит. Родители, учители и социални работници е необходимо само да моделират подходяща среда, за да се развива едно дете пълноценно. Практиката в България е за налагане на ред – всичко да се случва под час и в строга структура, но всяко дете се развива индивидуално и вместо да решава проблеми, този подход ограничава развитието на децата.

На 13.09.2017 година участниците от Шотландия и Швеция представиха своя опит в работата в семейни центрове и детски градини, където грижата за децата се споделя между родители, учители, здравни и социални работници и допринася за превенция на заболявания и агресия.  Създава се  подкрепяща за децата мрежа от познанства и приятелства, за да израстват уверени и заобиколени от дружелюбна среда.

На 14.09.2017 година в Русе бе официално открит Център „В света на ранното детство“.

Центърът разполага с кътове за игра с природни материали и вода, приказна къщичка, място за усамотение, кухня за да могат деца и възрастни да приготвят храна. Съвременни технологични средства допринасят да се създава забавна и приятна атмосфера. Тук децата са тези, които определят правилата, а създадената среда ги кара да развиват своите способности и умения.

 

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в