В жилището живеят Мариан и двамата му братя, майката-Диана и бабата

Майката и бабата не отглеждат добре детето, не осъзнават важността от хигиенични условия, лична хигиена. Майката не спазва направени уговорки, не може да се справя самостоятелно с елементарни задачи. Промени по отношение на семейната ситуация няма.

НДД подкрепя семейството като закупихме дрешки и ботушки на детето във връзка със смяната на сезона.

Продължава подкрепата на Евангелистката църква, благодарение на нашата намеса  по отношение получаване на топла храна всяка неделя, за цялото семейство.

При едно от нашите посещения, жилището беше отново опушено, детето и майката бяха черни от сажди. ОЗД беше уведомен – соц. работник и н-к ОЗД. Заявихме възможностите си за подкрепа при настаняване на детето в приемно семейство /няма близки или роднини, които биха могли да се грижат за Мариан/.

Налице към момента положителна промяна на отношението на майката, започнала е да се грижи повече за отоплението в жилището – не слага в отоплителната печка гуми и пластмаси. Осигурени са от нас дърва за огрев.

Прочетете още ...

Върни се обратно в