„IMPACT“ – иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна трансформация на грижата за деца и младежи с увреждания“

От 15 до 17 юли 2014 година в Русе, „Надежда и домове за децата“-клон  България проведе обучение за  експерти от социалната сфера.

Прочетете още ...

Върни се обратно в