„IMPACT“ – иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна трансформация на грижата за деца и младежи с увреждания“

От 15 до 17 юли 2014 година в Русе, „Надежда и домове за децата“-клон  България проведе обучение за  експерти от социалната сфера.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в