„Надежда и домове за децата“-клон България организира „IMPACT“

„Надежда и домове за децата“-клон  България организира „IMPACT“ – иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна трансформация на грижата за деца и младежи с увреждания“

cropped-logo121212От 15-17 юли 2014 година в Русе ще се проведе обучение за  експерти от социалната сфера.

Обучението се организира в резултат на сключен меморандум за сътрудничество между ДАЗД и „Надежда и домове за децата“ – България година за експертна помощ и подкрепа в процеса на реализиране на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”и устойчивото развитие на социалните услуги, заместващи институционалната грижа. От организацията беше поискана и подкрепа от ДАЗД чрез „Коалиция 2025“ за подкрепа на проект „Детство за всички“ във фазата на преход и адаптация на децата/лицата от институциите към живот в общността.

В отговор експерти на „Надежда и домове за децата“ Великобритания организират обучението, което е наречено „IMPACT – иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна трансформация на грижата за деца и младежи с увреждания“. То се базира на опита на организацията от управлението на малки групови домове в Румъния и експертизата на Американска служба за лица с аутизъм. Обучението ще води от д-р Дейлиа Поп .

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в