„Нечии деца“: Гледни точки за закриването на институциите в Широка лъка и Кюстендил

„Нечии деца“: Гледни точки за закриването на институциите в Широка лъка и Кюстендил

 България 2014

 Автори:

Деяна Кюрчиева, Ружа Маринова, Магдалена Стефанова, Бонка Стоянова, Тони Гайе

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарност

Обобщение

 

ЧАСТ 1

Въведение

  • Целта на този доклад
  • Целите на оценката, възложена от „Надежда и домове за децата“
  •   От ретроспекция до визия за бъдещето

1.4      Контекст на процеса на деинституционализация

1.5      Стил и начин на провеждане на оценката          

1.6      Понятия и дефиниции 

 

ЧАСТ 2

Моделът за закриване на институции на „Надежда и домове за децата“

2.1      Работата на „Надежда и домове за децата“

 

ЧАСТ 3

Разбиране на тази оценка

 3.1       Включваща оценка / оценка чрез участие

3.2       Подготовката на изследователите за събиране на данни

3.3        Разбиране на етиката на участието

3.4        Участници, методи за събиране на данни, срещи и резултати

3.5        Значението на цифрите при включващата оценка

3.6        Преместване на фокуса върху процеси и резултати

 

ЧАСТ 4

Гледна точка – перспективи и мнения за Широка лъка 

 4.1        Истории от полевата работа

4.2        Поява на важни теми

 

ЧАСТ 5

Гледна точка – перспективи и мнения за Кюстендил

 5.1       Истории от полевата работа

 5.2       Поява на важни теми

ЧАСТ 6

Търсене на смисъл и опит за фокусиране върху знание, водещо към действие

6.1     Култура на СПОДЕЛЕНА ПРЕЦЕНКА

6.2      Култура на ПРИЗНАТЕЛНОСТ

6.3     Култура на  ДЕЙСТВИЕ, УПОВАВАЩО СЕ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Култури, вдъхващи надежда

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – „Надежда и домове за децата” в процес на проследяване на развитието на децата

 ПРОЧЕТИ В  PDF

 

 

 

Прочетете още ...

Калоян и Мария

Днес Калоян и Мария са център на внимание в топлия и щастлив дом, който споделят с майка си, втория си баща и по-големите си брат

Георги

След раждането си Георги  прекарва първите шест месеца от живота си в ДМСГД. Няма кой да го утешава, да го обгрижва или закриля. Майка му Петя и баща