„От институционална грижа към живот в общността“

EPНа 10.12.2014 година в Европейския Парламент в Брюксел представители на „Надежда и домове за децата-клон България“ взеха участие в работата на Европейската Експертна група за преход от институционална грижа към грижа в общността. Домакин на срещата бе  Адам Коса, евродепутат от Унгария и Хелга Стивънсън, евродепутат от Белгия. Разискван беше въпросът:  Как може ЕС да насърчи семейната грижа и независимия живот?

В панела „Практики на институционалната грижа и прехода към живот в общността“, семейство Таневи, родители на дете с увреждане, споделиха своята история. Сесията се председателстваше от Ян Пфайфър (Mental Health Europe).

Иванка Танева разказа за своите преживявания при раждането на второто си дете Петър, който е със синдром на Даун. Сподели премеждията и трудностите, с които се е сблъскала, за първоначалното решение да остави детето си в специализирана институция и полученото съдействие от „Надежда и домове за децата-клон България“. Именно благодарение на него, сега тя отглежда своето дете в семейна среда. 

Иванка подчерта необходимостта, семействата на деца с увреждания да бъдат подкрепяни  своевременно. Важна е и връзката с неправителствени  организации, които да им съдействат  – морално и материално. Даде за пример „Надежда и домове за децата-клон България“, които   работят да няма повече деца в институции.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в