„Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“

cropped-logo11Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България,  има удоволствието да Ви покани за участие в Кръгла маса на тема: „Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“ на 04 март 2014г. (вторник) от 10, 00 часа в залата на Областна администрация Пловдив.

Целта на Кръглата маса е да се представят позитивните практики от екипната работа, между институции и гражданско общество, на територията на област Пловдив в процеса на деинституционализация и какви са ползите от това взаимодействие.

Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г..

 „Надежда и домове за децата“ – клон България 

Програма на кръгла маса на тема:

„Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“

 Дата: 04.03.2014 г.

Място: Областна администрация, зала 300 А

Начален час: 10,00 часа

09.30 – 10.00 ч.          Регистрация на участниците в срещата.

10.00 – 10.10 ч.          Откриване на срещата от Венцислав Каймаканов – Областен управител на Област Пловдив.

10.10 – 11.30 ч.           Добри практики на екипна работа в процеса на деинституционализация на територията на Област Пловдив

  • Екипна работа между институции
  • Ролята на гражданското общество в процеса на деинституционализация
  • Ролята на медиите
  • Ролята на местния бизнес
  • Екипна работа между НПО

11.30 – 11.45 ч.           Кафе – пауза

11.45 – 12.30 ч.           Ползи от ефективната работа и привличане на гражданите в процеса на предотвратяване на настаняване на деца в институция.       (дискусия)

 12.30 – 13.00 ч.          Обобщаване на резултатите от дискусията.

 

Кръглата маса е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – клон България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Пловдив

Прочетете още ...

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Как да осигурим по-добро лечение на дете

На 17.01. 2024 г в Областна администрация Бургас се праведе 24 –тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Присъстваха 11 членове на областен координационен

Подари надежда

Нека внесем уют у дома! Нека отново подарим надежда!   Надежда и домове за децата – клон България заедно с Електрохолд България АД започваме своята

Върни се обратно в