Второто обучение „Мотивационен модул“ се проведе в Кърджали на 1-2.07.2015г.

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Второто обучение „Мотивационен модул“ се проведе в Кърджали на 1-2.07.2015 година за членовете на Областния координационен механизъм в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Присъстващите участници, успяха да съпреживеят и да споделят проблемите на децата и техните семейства. Да се докоснат до основните аспекти на общуването, както и да открият необходимостта от непрекъсната партньорска работа и взаимодействие. Обучението бе изключително интерактивно и с практична насоченост, така че всички присъстващи развиха своите умения както в професионален така и в личен план.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в