Второто обучение „Мотивационен модул“ се проведе в Кърджали на 1-2.07.2015г.

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Второто обучение „Мотивационен модул“ се проведе в Кърджали на 1-2.07.2015 година за членовете на Областния координационен механизъм в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Присъстващите участници, успяха да съпреживеят и да споделят проблемите на децата и техните семейства. Да се докоснат до основните аспекти на общуването, както и да открият необходимостта от непрекъсната партньорска работа и взаимодействие. Обучението бе изключително интерактивно и с практична насоченост, така че всички присъстващи развиха своите умения както в професионален така и в личен план.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в