Взаимодействието между институциите е ключово за осигуряването на дом и семейство за всяко дете

В Кърджали на 19.06.2018 година се проведе Кръгла маса на тема „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“ под домакинството на „Надежда и домове за децата – клон България“. Кръглата маса и бе открита от Боряна Климентова, програмен директор на Надежда и домове за децата – клон България и Кремена Стоянова, национален координатор по детски политики в НДД.

Основната цел бе да се дискутира напредъка по предоставяне на услугата по приемна грижа в област Кърджали и възможностите за нейното подобряване. В откриването участва и г-н Огнян Христов, ръководител на проект „Приеми ме – 2015“, който подчерта важността на проекта, неговата ефективност и взаимодействието между всички институции в процеса на предоставяне на приемна грижа в областта. Представянетоо на приемната грижа в областта бе направено от Г-жа Дафина Димитрова – Ръководител на Областен екип по приемна грижа. Наличните приемни семейства в област Кърджали са 31 с настанени в тях 25 деца. Включените в проекта общини от област Кърджали са 4 – Община Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино. Ръковидтелят на ОЕПГ сподели и за добрата работа по отношение на приемна грижа на деца от 0 -3 години. След направеното представяне последва дискусия с 21-мата участници, представители от Областна администрация, ДСП, ОЗД от областта, както и ЦОП – Джебел и Ардино. Подчертано бе доброто сътрудничество по взаимодействие и конкретни случаи на работа с екипа на Надежда и домове за децата. Отчете се нужда от продължаваща работа за набиране на приемни семейства за деца с увреждания от областта.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в