За членовете на ОКМД – Ямбол на 29-30.07.2015 се проведе второ обучение

ya12В рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“ се проведе и второто обучение на членовете на ОКМД – Ямбол на 29-30.07.2015.

Темата „ Мотивация“ бе разгледана разгледана и дискутирана с огромен интерес от присъстващите.

Важна част от обучението бе съпреживяването на проблемите на децата и семействата, необходимостта от екипност и разбиране проблемите, както и търсене на решения в най-добрия интерес на детето.  

Обучението включваше теоретична част и практични аспекти, които подпомогнаха участниците в ежедневната им работа и им предоставиха възможни решения на казусите, по които работят. Мотивацията като ключов акцент в работата на областно ниво по деинституционализация успя да създаде условия за засилване на взаимодействието между всички участници.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в