За достоен живот

Нашата работа е насочена към семейства с деца, които са застрашени да попаднат за отглеждане в институции. Няма по – добро място за отглеждане на дете от семейната среда в това вярваме и към това се стремим. Когато детето е в семейството всички го подкрепят, възпитават и имат мечти.

Какво се случва с деца, при които се открива аутизъм, диабет или ще трябва да се придвижват с количка? Когато семейството има средства то работи за преодоляване на дефицити, когато средствата са ограничени те отиват за храна и най – необходимото в ежедневието. Това е и причината децата с увреждания от бедни семейства да са слабо интегрирарани в обществото. Работата по интегриране е дълъг и сложен процес, който изисква много време, ресурси и креативност.

В последното дарение на Лидл имаше различни аксесоари, поводи и нашийници за кучета. Те станаха повод да се свържем с Фондация „Очи на четири лапи“, които подготвят кучета водачи на слепи, водачи на хора с двигателни увреждания, кучета за хора с диабет и водачи на деца аутисти. Много сме щастливи, че имаме възможността да се запознаем с кучета, треньори и хора, с които споделяме общи ценности. Изграждането на мрежи от съмишленици е най – ценното и позволява на повече хора да се помогне.

Друга част от дарението на Лидл отиде при семейства от Враца, София и Бургас. Освен това бяха подкрепени и Центрове за настаняване от семеен тип.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в