За разрешаване на конфликти работиха от Областен координационен механизъм

Близо 20 представители на изградения в Силистра областен координационен механизъм по деинституционализация  дискутираха върху  печелившата формула за разрешаване на конфликти и воденето на преговори. Това бе и вторият модул на обучение, през което представителите на ОЗД, дирекциите Социално подпомагане, на 7-те общини в областта, Областната управа,  ЦОП, РЗИ и Полицията, преминаха. 

Негов домакин стана Областният информационен център в крайдунавския град, който активно съдейства  на „Надежда и домове за децата“- клон България при реализация на инициативите в подкрепа на процеса по деинституционализация.

Негов домакин стана Областният информационен център в крайдунавския град, който активно съдейства  на „Надежда и домове за децата“- клон България при реализация на инициативите в подкрепа на процеса по деинституционализация.
В рамките на двудневния форум / 25 и 26 юни 2014 година/ членовете на ОКМД бяха запознати с основните  предпоставки за възникване на конфликта, факторите, които го предизвикват, както и с  основни стилове на поведение и подходи за неговото решаване. Под формата на презентация, лекторът Валентина Симеонова, акцентира и върху  най-добрите модели при разрешаване на възникналите конфликтни ситуации, които по-късно участниците в обучението приложиха на практика при решаването  на казуси, основани на техния професионален опит. Интерес сред членовете на ОКМД предизвикаха и представените съвременни подходи и техники за придобиване на умения за водене на преговори с цел извеждането на всяка една конфликтна ситуация до положителен край. За това допринесоха и тренингите по време на обучението, в които членовете на ОКМД проявиха  голяма  активност.  

Прочетете още ...

За една година е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово

Силистренска област се отчете за едногодишната си дейност в Областният координационен механизъм по деинституционализация          В Областна администрация Силистра се проведе заседание

Програма

ПРОГРАМА на Заседание на ОКМД – Силистра Дата: 22.04.2015 г. Място: Областна администрация-Силистра Начален час: 14.00 Моля изтеглете си ПРОГРАМАТА ТУК

Върни се обратно в