За успешни реинтеграциите е необходимо

За успешни реинтеграциите е необходимо провеждане на семейни консултации за повишаване на родителския капацитет и мотивацията за отглеждането на децата в биологичните им семейства.Работа с четири семейства.

Прочетете още ...

Област Монтана

Област Монтана е една от тези, в които има много изоставяния на новородени, през наблюдавания от нас период. За месец септември на срещите със социалнити

Върни се обратно в