Заедно подкрепяме сега

„Надежда и домове за децата – клон България“ продължава своята работа в рамките на проект „Подкрепи сега!“, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”, по програма „ИРИС“  и на територията на област Видин.

Добрите партньорски взаимоотношения с ОЗД и съвместната пряка работа дават своите резултати. Хората отново активно търсят работа, рискът за децата намалява и семейната среда се стабилизира. Подкрепяните пет семейства, които вследствие на пандемията от COVID – 19 загубиха своята работа и доходи вече знаят, че могат да се справят с кризите. Проектът „Подкрепи сега!“ направи възможно отново да видим усмивките и надеждите по лицата им. Семействата са изключително благодарни на Програма Ирис и се чувстват насърчени да продължат своя път.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в