Закрива се Домът за медико-социални грижи в Перник

BOBSTH 16:46:00 19-07-2013
MH1645BO.006
Перник – социално заведение – закриване

Закрива се 
Домът за медико-социални грижи 
в Перник 

Перник, 19 юли /Елка Робева, БТА/
Да бъде закрит Домът за медико-социални грижи в Перник, реши
Общинският съвет. Искане за започване на процедура по 
ликвидация на социалното заведение ще бъде изпратено до 
Министерството на здравеопазването. Очаква се тя да започне 
през ноември. 
Сега сградата на Дома за медико-социални грижи се 
преустройва по пилотен проект за обновяване на социалната 
инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие“ 
заедно с още седем подобни социални заведения. Предвижда се да 
бъде създаден общински комплекс за иновативни интегрирани 
услуги за деинституализация и превенция на изоставянето на деца 
от нулева до тригодишна възраст. 
До средата на юни обитателите на дома са били четири 
изоставени бебета, докато преди са наброявали 20. Повечето 
възпитаници на социалното заведение са били реинтегрирани в 
биологичните им семейства, осиновени или настанени в приемни 
семейства. Три от децата, които не са напуснали социалното 
заведение са с много тежки увреждания.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/642372

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в