ЗАКРИВАТ СЕ ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ВЪВ ВЕТРЕН И РАЗГРАД

Правителството прие постановление за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца във Ветрен, община Септември, и в Разград.

През последните години в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за деца беше установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на ДМСГД в градовете Ветрен и Разград. От месец март т. г. в ДМСГД – Ветрен няма настанени деца на резидентна грижа, а дневният център към дома се ползва почасово от 5-6 деца. Последните две деца от ДМСГД – Разград са изведени на 21 май т. г., като 11 деца от семейна среда ползват почасови услуги в дневния център.

Двете общини са заявили намерение да продължат поддържането на дневните центрове, което ще осигури приемственост в грижите за децата, както и възможност за професионална реализация на персонала от закритите институции. За целта с отделен акт ще бъдат осигурени средства за социални услуги като делегирани от държавата дейности.

Приемането на акта представлява конкретно действие по изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, с което в още два региона на страната ще бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи и тя ще бъде заменена с други социални услуги.

Вижте проекта на постановление в PDF

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в