ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 15.02.2017 г. във Велико Търново се проведе редовно заседание на ОКМД Област Велико Търново. На заседанието Георги Симеонов, изпълнителен директор и Елена Петкова, национален консултант по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“ представиха темите „Актуализиран план за действие 2016-2020 г. за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и  „Картата на социалните услуги по него“.

Участие взеха представители на общините в област Велико Търново – Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Стражица, Сухиндол, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Велико Търново, гр. Стражица, гр. Лясковец, Отдел „Закрила на детето“- гр. Велико Търново, гр. Свищов, гр. Павликени, гр. Горна Оряховица, гр. Стражица, Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Дебелец, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, Регионален инспекторат по образование, Регионална здравна инспекция, неправителствени организации и други организации, имащи отношение към процеса на деинституционализация.

Всички членове на ОКМД участваха активно, задаваха въпроси и изказваха личното си мнение. Това е показателно, че всички свързани с деинституционализацията на децата страни от област Велико Търново са сериозно ангажирани с дейностите по изпълнение на плана и междуинституционалното сътрудничество е на едно високо равнище.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в