Заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация

На 23.04.2019г. в  залата на РДСП Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от д-р Стефка Здравкова  – заместник-областен управител на област Хасково.

На срещата присъстваха директорът на РДСП , директори на ДСП , представители на ОЗД  от областта, експерти от РУО, областна администрация , Община Хасково, Екип по премна грижа  и координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“.

Темата на проведеното заседание бе настоящото състояние на процеса по деинституционализация и взаимодействието на всички институции на областно ниво за постигане на целите в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие 2016 – 2020. На заседанието се представи работа на институциите  по денституционализация  през 2018г. Обсъди се актуалното състояние на ДМСГД – Хасково, приемната грижа и изграждането на нови услуги, които ще подкрепят процеса на  денституционализация. Бяха начертани и бъдещите стъпки и дейсвтия на всички заинтересовни страни в процеса по закриване на институциите и изграждане на услуги в общността, които от своя страна да осигурят на децата семейна или близка до семейната среда.

 

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в