Заседание на ОКМД Хасково

На 23.03.2018г. в заседателната зала на Областна администрация  Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от д-р Стефка Здравкова  – заместник-областен управител на област Хасково.

На срещата присъстваха директорът на РДСП , директори на ДСП , представители на ОЗД  от областта,   директора на РЗИ, експерти от РУО, областна администрация , Община Хасково, Екип по приемна грижа  и координатори на Надежда и домове за децата.

На заседанието се представи работа на институциите  по денституционализация  през 2017г. Обсъди се актуалното състояние на ДМСГД – Хасково, където към момента настанените деца са 18, от тях 13 са с увреждания и 5 здрави. Започната е процедура по напасване на 3 деца в приемни семейства.

В Хасковска област има 135 приемни семейства, към проект „Приеми ме“ – приемните семейства са 121, заети са 97, 24 са свободни /някои от тях предстои да бъдат заличени./ Приемни семейства с настанени деца на възраст от 0 до 3 години са 38 броя. Няма свободни приемни семейства с профил 0-3 години. В момента тече кампания за набиране приоритетно приемни семейства с такъв профил. В областта има нужда от приемни семейства за деца с увреждания, каквито към момента няма. На територията на област Хасково предстои да се изгради  ЦНСТ с постоянна медицинска грижа с капацитет 8 места, към момента е одобрен само теренът.

Община Хасково ще има Преходно жилище,  още един Дневен център за деца с увреждания, ЦОП с увеличен капацитет и кризисно звено.

През 2017 „Надежда и домове за децата – клон България“ подкрепи 23 деца в риск от изоставане.

.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в