Защо трябва да имаме актуализация на Плана за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“

Отглеждането на подрастващи в среда, която не е семейна вреди на децата не заради сградите, в които се помещават, а заради човешките отношения, които култивират. Институционалните отношения се регулират от набор от административни процедури и строг вътрешен ред, а не от задължителната за човешкото развитие и индивидуална връзка на доверие, подобна на връзката, която всеки човек има в семейството си.

Наложените правила и контрол – работата на смени, липсата на лично пространство и сигурна привързаност се отразява негативно на всички – и на потребителите, и на специалистите, работещи в институциите.

„Надежда и домове – клон България“ сме убедени, че за деинституционализацията трябва да продължим да мислим като за процес, който изисква специално планиране. Необходима е цялостна концепция за завършване на процеса, чийто времеви хоризонт е 2025 година.

За нас най-добрата възможност за изработване на такава концепция предоставя актуализирането на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Прочети: Резюме на ДИ изследване 2022, Ноу-хау център

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в