Кои сме ние

„Надежда и домове за децата – клон България“ сме малък мотивиран екип с ясни правила за работа. Отличаваме се с бързи реакции при работа със семейства, за които има риск да изоставят децата си в институция.

Предлагаме простички решения с максимална защита на децата, чрез стабилизиране на семейството. Заедно с партньори се стремим да изградим защитна мрежа, която да намали риска от бъдещи опасности за семейната среда.

За всяко дете и семейство разработваме конкретен план, който да фокусира всяка помощ и тя да е бърза, целенасочена и да не води до зависимост от нея.

Прилагаме два инструмента, които са разработени от нас на базата на практически опит и изследователски търсения и това са – Моделите Активна семейна подкрепа и Областен координационен механизъм.

За какво може да ни търсите:

  • За семейство в криза с риск от изоставяне на дете
  • Семейство, което иска да си върне дете от институция
  • Приемно семейство, което иска да отглежда дете с увреждане, но има съмнения как ще се справи.
  • Искате да направите дарения за деца и семейства
  • Искате да станете наш партньор