НДД е предпочитан социален партньор на бизнеса

„Надежда и домове за децата“ е предпочитан социален партньор на българския бизнес, представителства на международни компании и индивидуални дарители от цялата страна. 

Служителите на „Надежда и домове за децата“ спасяваме детството на стотици деца вече повече от 10 години. Помагаме на семействата да отглеждат децата си у дома, а не в институции. 

Осигурили сме семейна среда на над 210 бебета от над 25 Домове за медико-социални грижи за деца в цялата страна, които успяхме за закрием. Не сме позволили на 2305 деца да бъдат разделени от родителите си и те продължават да живеят в своите семейства. НДД има малък управляващ офис в София и регионални координатори в 13 области и 128 общини в страната. 

Програмата ни включва улесняване закриването на последните четири институции в Стара Загора, Кърджали, Плевен и Варна. С това, България ще стане първата страна в Европа, която премахна институционалните грижи за деца.

„Надежда и домове за децата“ работи по следните седем глобални цели за устойчиво развитие на ООН:

Направления

  • Превенция на изоставянето
  • Подкрепа за връщане в биологичното семейство
  • Настаняване в приемно семейство
  • Застъпничество, консултиране, супервизия и трансфер на добри практики

Банкова сметка

IBAN: BG64STSA93001527795692

BIC: STSABGSF

БАНКА ДСК

Свържете се с нашия национален координатор партньорства: milka.hhc@gmail.com

Д-р Милка Семова е експерт по социална отговорност и ESG. Тя улеснява партньорства от типа „Бизнес – Академия – Нестопански сектор – Институции“ и администрира редица застъпнически и фондонабиращи кампании. Занимава се с обучение и развитие на персонала, в направление устойчиво развитие и развитие на организационната култура. Лектор е по вътрешни комуникации за управление на промяната. Участва като съветник в управлението на редица социални инициативи.