Партньорства

Чрез дейността си по премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години и глобалната визия всяко дете да живее в семейна среда ние променяме живота на хиляди хора в България.

Какво е „институция“?

В България институция се разбира „домове за деца“, „домове за бебета“, домове за сираци, Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), домове за деца с увреждания.

Съгласно приетите международни дефиниции, институция е всяка жилищна среда, където децата и младежите са подложени на „институционална култура“ .

Това се характеризира с насърчаване на групово поведение и без индивидуалност, да  спазват  общи правила, режим на хранене, хигиена и учене, липса на индивидуална подкрепа или лично отношение. В институциите грижите нямат последователност, постоянство и приемственост. Децата в институции често са изключени от по-широката общност и живеят в определено пространство и имат ограничени и контролирани контакти с биологичните си родители и персонала. Много деца в институции имат много малко познания за собственото си културно наследство и традиции.  

Последствията от живот в такава среда, която не е семейна са опустошителни.

Често целият живот на децата преминава в институции, особено за децата с увреждания. Това позволява да бъдат  стигматизирани  и възприемани като „различни“, което от своя страна води до допълнителна  социална изолация и вреди на обществото ни.

 

Над 80 години изследвания от цял ​​свят показват значителните вреди от инстутциите и жизненоважното значение на семейството в живота на децата.

В тази връзка работим с широка мрежа от организации, като ползваме експертиза и доверие, за да помогнем на семейства в риск от изоставяне на деца. Що се отнася до нашите бизнес партньори, ние напълно разбираме стратегиите им за корпоративна социална отговорност и маркетинг. Подкрепяме целите на партньорите си от публичния и неправителствен сектор в областта на спазване правата на децата и социалната справедливост.

Нашите Партньори са уважавани държавни институции, отговорни бизнес организации и много индивидуални дарители.

 • МТСП
 • МЗ
 • ДАЗД
 • АСП
 • Коалиция „Детство 2025“
 • Областни администрации
 • Общински администрации
 • Фондация Велукс
 • Фондация ОУК
 • Фондация Медикор
 • Фонд „Активни граждани“
 • Програма „Ирис“
 • Електрохолд ЕАД
 • Борика АД
 • Лидл ЕООД
 • Фондация Еврофинс
 • Юск Бул ЕООД
 • Дънди прешъс металис Крумовград
 • Подкрепи.бг
 • org
 • Индивидуални дарители

 Защо да станете наш партньор?

„Надежда и домове за децата – клон България“ не насърчава доброволчеството в институции и дарителството за тях!

Децата там често са експлоатирани като „атракция“ за дарители и доброволци.

Много хора, които са доброволци в домове за деца, са добронамерени. Този вид помощ обаче е изключително вредна.

Децата емоционално се привързват и след това много страдат и могат да им се създадат проблеми с привързаността и емоционалното здраве.

Алтернативата, която предлагаме е стабилизиране на семействата, настаняване на децата от институции в семейна среда и работа със семейството за подобряване качеството на грижата.

Инвестицията в бъдещето на децата ни, ще добави стойност към вашия бранд, а индивидуалните дарители ще заемат заслужено почетно място в нашата Книга на дарителите.

Потърсете ни