Детска програма

В света, в който живеем човек още от дете е натоварен с отговорности и задължения – в училище и вкъщи. Той трябва да се вслушва в своите родители и в по-възрастните, защото те са по-опитни и знаят най-добре кое е полезно и кое вредно за него. Често забравяме обаче, че детето все пак е отделна личност, макар и не съвсем зряла, за да се справя самостоятелно с живота, но всяко дете трябва да притежава свободата да прави своите избори и да изразява мнението си по свой начин. Ние като по-възрастни не бива да обременяваме децата си със собствените си желания и очаквания, а да се научим да се вслушваме в това, което те ни казват. То, може да е налудничаво, нелогично, дори смешно, но е зачатък на една бъдеща идея, която просто има нужда да узрее, за да добие по-реалистични черти. Нека помогнем, като напътстваме детето в неговите интереси и желания!   (Самуил, 23 г.)

Защо е важно за нас

Ние, децата от детската програма на „Надежда и домове за децата – клон България“, се стремим да спрем всяка една институция за деца от 0 до 3. Това ни занимава повече от 5 години, а това значи, че те са толкова много, повече от нас самите. Тези деца са нашето поколение и е недопустимо да ги оставим без любов и семейство. Единствената им надежда сме ние с нашите добри сърца, с който всеки ден се грижим за любимите ни хора сега да се погрижим за всяко едно дете в нашата страна да има дом. (Боян, 13 г.)

Какво получаваме

Искам да участвам защото ме мотивира за нещо по – добро. В същото време така помагаме на деца в нужда и самите ние се запознаваме с нови хора и намираме нови запознанства (Гергана, 12 г.).

За мен е ценно заради възможността, която ми се предоставя да бъда активен участник, а не само наблюдател. Заради опита, който бих могла да натрупам и който би ми се оказал от полза в по – нататъшното ми личностно развитие и защото ще мога да се чувствам част от общност, отстояваща ценна кауза, защото това е едно от най-важните неща (Елена, 17 г.).