Вървете с нас

Ние изграждаме мрежа от сподвижници, което ще направи възможно всяко дете да расте в любящо семейство, а корпоративните ни партньори са ключов участник.

Защо да си партнирате с нас

Ние работим неуморно в подкрепа на децата на България да живеят в любящи семейства и да помогнем на правителството да се справя с разпадането на семейства. Вече повече от дванадесет години сме плътно до семейства в криза. Постигнахме много! Ние работим бързо и ефикасно да не се стига до изоставяне на деца в Домовете за медико-социални грижи за деца.

Децата да се отглеждат в семействата си, или тези които са настанени в институции, да бъдат върнати при родителите им. Методите ни са прости, екипът ни е мотивиран, а целите – постижими. Така, децата не са подложени на вредата от институционалната грижа.

Нашите корпоративни партньори имат решаваща роля в грижата за деца. Те работят с нас, за да стимулират системна промяна и да генерират повсеместно и непрекъснато въздействие.

Спомагаме за преместването на деца от институции в любящи домове и родители да не изоставят деца си. Животът в семейство е най-доброто за всяко дете. Но когато комбинираме щедростта и уменията на нашите корпоративни партньори със собствените си знания и опит, се случва трансформираща промяна. Нашите партньорства са внимателно проектирани да отговарят на споделени цели. Съобразени са с приоритетите на всеки партньор.

Начини, по които можете да си партнирате с нас

Стратегически партньорства

Стратегическите партньорства надхвърлят по-традиционните подходи към корпоративната социална отговорност. Те включват съвместна работа за справяне с някои от най-належащите задачи в нашата програмна, изследователска и застъпническа работа. Като работим в партньорство, за да използваме уникалния опит и ресурси на една компания, можем да постигнем въздействие, променящо живота на стотици деца в България.

Ангажираност на персонала

Обичаме да работим с екипи от служители, за да повишим осведомеността и средствата за нашата работа, докато те използват своите умения и мрежи, прекарват време заедно извън офиса и се забавляват! Работим с нашите партньори, за да проектираме събития за запознаване с правата на децата на достъпен език. Нашият екип е винаги на разположение, за да предостави индивидуални и креативни начини за постигане на вашите амбиции за корпоративна социална отговорност.

Брандиращи партньорства

Ние работим с партньори на марката, за да повишим осведомеността за вредата, причинена от институционална грижа и да насърчим грижите в семейството, както и да набираме средства за работата си. Ако вашата марка споделя нашата вяра, че на детето е най-добре да расте в семейна среда и да живее в безопасност, ще се радваме да се чуем с Вас.

Организиране на събития

Работим по организирането на индивидуални събития като каним нашите партньори да осигурят спонсорство и материална подкрепа. Това не само гарантира, че можем да увеличим максимално ползите от тези събития за постигане на нашите амбициозни цели за набиране на средства, но също така дава възможност на нашите партньори да представят подкрепата си пред широк кръг от съмишленици в България и извън страната.

Лесно може да се свържете с нас – благодарим Ви за ангажираността!