НАШАТА НОВА ВИЗИЯ
ЗА БЪДЕЩЕТО

Ще дойде ден,  в който целият свят ще се запита защо институциите въобще са съществували и защо  децата някога са живели в толкова вредна за тяхното развитие среда.

Екипът на „Надежда и домове за децата – клон България“ работи ежедневно именно в стремежа си към този ден, в който всяко дете живее в семейна или близка до семейната.

Нашата цел

е пълното премахване на институционална грижа за деца по света

Нашата визия

е свят, в който нито едно дете не страда от вредите на институционална грижа

Нашата мисия

е да бъдем катализатор на глобалното премахване на институционална грижа за деца

Кураж

Работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ е свързана с промяната на нагласи и политики, а където има промяна, има и съпротива. Множество пречки изникват по пътя към успеха, но по същия начин, по който една войска тръгва на битка, вярвайки, че ще победи, така и ние имаме куража, че ще успеем да дадем шанс на всяко дете в България да живее в любяща семейна среда. Ние сме креативни и не се страхуваме да опитваме отново и отново и отново.

Почтеност

Ние сме изцяло посветени на детето и работим винаги в неговия най-добър интерес.  За нас почтеността на намеренията и прозрачността във всяко действие, което предприемаме, са от изключителна важност за успеха на нашата организация. Ето защо, ние винаги сме откровени в работата си както с децата и техните семейства, така и с различните държавни и правителствени структури.

Професионализъм

„Надежда и домове за децата – клон България“ спомага за това всяко дете да получи шанс за по-добър живот в среда, която стимулира неговото развитие и му позволява да се чувства обичано и обгрижвано. Ние променяме детски животи всеки ден, затова работим с изключителна прецизност и се отнасяме достойно както към децата, така и към техните родители и всички други замесени страни.

Основните ни подцели са:

Да демонстрираме как семейната грижа може успешно да замени институционалната грижа във всеки един аспект.
Да градим капацитета на местните професионалисти, отговорни за благополучието на децата, закрилата на децата и превенцията на разделяне на децата от техните семейства.
Да влияем на държавните и международни политики и планове, с цел осигуряване на семейна среда за всяко дете.
Да създаваме стратегически партньорства с други организации, с цел превръщане на премахването на институционална грижа в глобален приоритет.
Да развиваме и обогатяваме информираността на обществото, по отношение на институционалната грижа и съществуващите алтернативи.

Имаме убедителни доказателства в подкрепа на нуждата от семейна среда,
с цел положителното интелектуално развитие на всяко дете.

Отговорните страни са започнали да разпознават драматичните ефекти на институционалната грижа
не само на национално ниво.

Развили сме достатъчен брой добри практики, разпознати от международни експерти, които демонстрират как  институционалната грижа може успешно да бъде заменена с по-ефективна семейна грижа. Тази алтернативна грижа не само влияе положително на развитието на детето, но е и по-евтина.

Вижте нашия модел за Активна Семейна Подкрепа в действие с новото ни 360° видео!

Ако гледате това видео на мобилно устройство, просто местете телефона си на различни посоки, за да усетите атмосферата и да разгледате цялостната обстановка.
 
Ако гледате видеото на десктоп или лаптоп използвайте мишката, за да смените ъгъла на видеото и да се почувствате все едно се намирате в самото видео!

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАШАТА РАБОТА ДО 2022 ГОДИНА

32

Оставащи ДМСГД в България.

0

Обучени експерти по закрила на детето.

0

Подкрепени деца и семейства.

Ново в блога