11 години социална работа за активни семейства, системи и общности 2011 – 2022 година

Изследване на въздействието на дейността

 на „Надежда и домове за децата“ – клон България

 

Почувствахме се сигурни, че ще се справим, че не сме сами!

 Вляха ни сила за живот, кураж! Утре пак е ден!

 

Д-р Стели Петева, Виолина Ананиева

 

София, 2023 г.

 

Резюме

За 11 години детето израства, семейството укрепва, общността се сплотява!

Това, от което всички се нуждаят, е да живеят заедно!

 

 • За целта и авторите на оценката

Това не е „стандартна“ оценка на дейността на една организация и нейните проекти. Това е разказ за активността на хората, свързани с дейността на Надежда и домове за децата – клон България (за краткост, НДД), споделили своя опит, усилия и лични истории. Авторите на този разказ са участниците в оценката – вземащи решения, специалисти и семейства – споделящи трудностите и малките победи над бедността, недоверието, загубата и отчуждението. Това е и разказ на хората до тях – колеги, съмишленици, партньори, близки. Разкази в разказа за това какво помага на семействата да се грижат за децата си, когато не могат да се грижат за себе си.[1]

 • За участниците и въздействието

В оценката се включиха 127 участника от 23 области, 30 града и 3 села. С тях проучихме:

 • Въздействието на НДД върху семействата: Срещнахме се с общо 32 деца и възрастни – представители на 12 разширени семейства, живеещи в 6 населени места и събрахме други 47 малки истории от опита на специалисти в цялата страна, работещи в мрежата на НДД. Научихме за промяната в живота на децата и семействата, започнала преди 5, 7 или 11 години, със срещата с НДД. Описваха я с думи като: „Не сме сами“, „Справяме се“, „Детето учи“, „Домът ни е шумен и пълен“, „Помагаме на други семейства в беда!“
 • Въздействието на НДД върху специалистите и общностите: Събрахме примери за въздействието в общността от 61 специалисти и партньори, работещи за ДИ, и те включваха усещането за „Партньорство“, „Координация“, „Взаимност“, „Сигурност и стабилност“.
 • Въздействието на НДД върху системите на национално ниво: Чухме мнението за общата визия от 9 участника – политици, държавни институции, НПО – „НДД е активен партньор на правителството в процеса на ДИ на ДМСГД.“, „Имаме общо разбиране, че ДИ не е цел, а средство за постигане на това, което е най-добро за всяко едно дете.“
 • Вздействие върху партньорствата за ДИ на международно ниво: Говорихме с 2-ма представители на HHC (HHC UK, HHC Moldova) за ролята на НДД: „Екипът на НДД е кръвоносната система на реформата в националната политика за ДИ в България“.
 • Въздействие върху екипа на НДД: говорихме с 23 представители на екипа на НДД за изградените мостове между институциите, специалистите, общностите и семействата, за бавните води… и пак за семействата: „Научихме се на себеотдаване“, „Животът на всяко семейство се променяше!“, „Моят живот като част от екипа на НДД се промени – промених професията си, посветих се на хората!“

С помощта на документите проучихме: активността, ролите и резултатите на НДД и партньорите, интегрирани в над 150 документа – стратегически, професионални и застъпнически, авторски и колективни, международни и български – въздействащи върху участниците в ДИ.

 • За основните изводи

11 години НДД работи за активни семейства, активни общности и активни системи!

 • Активни семейства:

НДД активизира с подкрепата си 2826 семейства, в които родителите създават дом, грижат се за децата си, работят или завършват образование, а децата са в детска градина и на училище.

 • Активни общности:

НДД въздейства върху професионални общности с 3290 специалисти в цялата страна чрез обучения, консултации и супервизия, с които:

 • Прилагат механизми за съвместна работа и координация на областно и местно ниво;
 • Развиват общ капацитет за пряка работа с деца и семейства в различен риск или криза;
 • Въздействат върху нагласите на помагащите, за да включват ресурсите на семействата;
 • Въздействат върху обществеността чрез участието си в Коалиция Детство 2025.
 • Активни системи:

НДД работи устойчиво за реформа в политиката и практиката на ДИ чрез закриването на 25 ДМСГД от общо закрити 28 ДМСГД и чрез затваряне на „входа“ към институциите за деца, като:

 • Въздейства върху социалната практика на ОЗД, ДСП, РДСП, приемни семейства и областни екипи по приемна грижа (ОЕПГ), помагащи специалисти, социални услуги, ОКМД – чрез доверието в семействата, знанието за вредата от институциите, моделите за активна и кризисна подкрепа, методите за превенция и реинтеграция, подкрепата на приемни родители и развитието на алтернативни услуги за семейства с деца в риск.
 • Въздейства върху здравната система и работата на персонала на ДМСГД, здравни специалисти, екипи по проекти на МЗ, експерти в РЗИ, педиатри – чрез доказателства за последиците от детство в институция, механизмите за затваряне на „входа“ и последващо затваряне на самите ДМСГД, инструментите за оценка и подкрепа за преход от институционална грижа към услуги в общността и към живот в семейна среда.
 • Въздейства върху политиката на ДИ и грижа за децата и семействата чрез съвместната дейност с МТСП, МЗ, АСП и ДАЗД – чрез мониторинг и оценка на собствената дейност и на резултатите за семействата, участие в развитието на капацитет и партньорството на национално, областно и местно ниво.

Целият материал на български в pdf

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в