Областният ще координира казуси, свързани с процеса по деинституционализация

Представителите на държавни институции и на неправителствени организации (НПО), включени в състава на Областния координационен механизъм по дейнституционализация към областния управител на Пазарджик, д-р Дончо Баксанов, поеха конкретни ангажименти по казусите на четири деца, за да се подпомогне отглеждането им в семейна среда. Две от тях са настанени в Дома за медикосоциални грижи за деца в Пазарджик, другите две ползват услуга в Звено „Майка и бебе“ в Коплекса за социални услуги. Целта на новосформирания областен координационен механизъм е да предложи варианти за решение на проблемите, които пречат децата да останат при родителите и да растат в семейството си. Областния координационен механизъм по дейнституционализация се председателства от зам. областния управител Ваня Минкова, участват представители на отделите по Закрила на детето, Дирекции „Социално подпомагане”, общински администрации, ОД на МВР, Регионална здравна инспекция, РИО Пазарджик, БЧК и НПО.

Идеята за създаването на координационния механизъм е на британската НПО „Надежда и домове за децата“. Организацията подпомага и подкрепя проекта на Министерството на здравеопазването „Посока:семейство“, който се реализира в осем пилотни области в страната, заедно с Пазарджик и цели закриването на осем домове за деца от 0 до 3 години. За последните шест месеца координаторите на „Надежда и домове за децата“ и на МЗ по проект „Посока:семейство“, съвместно с отделите за „Закрила на детето”, са работили по общо 28 случая на деца, застрашени от изоставяне и са предотвратили настаняването в дома за бебета в Пазарджик на 15 деца от 0 до 3 години. Семействата и децата се подпомагат от британската НПО, която има разработен модел за закриване на институции за деца и заместването им с алтернативни услуги. През последните 10 години е участвала в преструктурирането на 55 институции в 9 страни на Централна и Източна Европа, и Африка, като един от тях е и този в Тетевен, закрит прз 2011 г.

Материал: pz-info.com

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в