„Деинституционализацията за деца в област Стара Загора – проблеми и предизвикателства“

14_10_33_Picture_041__Large_На 17 септември 2015 година в Областна администрация Стара Загора бе организирана кръгла маса на тема „Деинституционализацията за деца в област Стара Загора – проблеми и предизвикателства“. 

Поканата за  форума бе от страна на „Надежда и домове за децата- клон България“ и е в изпълнение на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“. 

Кръглата маса се осъществи  под председателството на зам. областния управител Мариана Кръстева.

14_10_33_Picture_043__Large_ 14_10_33_Picture_046__Large_

 Основната цел бе да се представи постигнатото до момента след сформиране на Областните координационни механизми по деинституционализация чрез популяризиране на този инструмент пред обществеността и да се покажат ползите от неговото функциониране.

Участници бяха представители на всички общини от областта, на дирекциите „Социално подпомагане”, на РИО, РЗИ, ОД на МВР, НПО и др.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в