Кръгла маса по проблемите на децата без родителска грижа

Представители на различни институции участваха в кръгла маса на тема:

„Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинситуционализация на областно и общинско ниво“. Проявата е част от дейностите на британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата“ по проект, който подкрепя и надгражда проекта „Посока: семейство“ на Министерството на здравеопазването. Целта е закриване на дома за изоставени деца в Пазарджик заедно с още 7 подобни в страната.

По време на кръглата маса стана ясно, че от страна на община Пазарджик вече е внесено проектното предложение за закриване на Дома за медико-социални грижи. 96 са утвърдените приемни семейства в Пазарджишка област. Настанените в тях деца са 84, съобщи по време на срещата директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Димитрия Гърдева. 

материал: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/9186.html?cid=1

 

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в