Милка Семова

Национален координатор партньорства

 

Д-р Милка Семова е експерт по социална отговорност и ESG. Тя улеснява партньорства от типа „Бизнес – Академия – Нестопански сектор – Институции“ и администрира редица застъпнически и фондонабиращи кампании. Инициира създаването на съвместни проекти между „Надежда и домове за децата – клон България“ и социалните програми на бизнеса в изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН.

Може да се свържете с Милка: 

WhatsApp: +359 887362933

milka.hhc@gmail.com