Mинистърът на здравеопазването д-р Таня Андреева награди участниците в конкурс „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“

Днес /05 ноември/ министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева награди участниците в конкурс „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“, който се реализира в рамките на проект „ПОСОКА:семейство”.

andreevaПроектът се изпълнява от Министерство на здравеопазването в партньорство с АСП и ДАЗД, както и неправителствената организация „Надежда и домове за децата“. Целта на проекта е да се подготовят  за преструктуриране домовете  за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст  в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище, както и да се създадат условия за децата, отглеждани в институции и за тези, при които има риск от изоставяне. 
На церемонията по награждаването министър Андреева заяви „дейността на екипите по проекта доведе до намаляването броя на децата, настанени в 8-те пилотни домове за медико-социални грижи за деца. Към стартирането на проекта настанените деца бяха 342, а към момента броят им е 94 – като в целевата група от 0 до 3-годишна възраст попадат едва 34 деца. От 8-те домове са изведени всички деца, за които е планирано отглеждането им в семейна среда. Останали са само деца, за които като краткосрочна мярка е определено настаняването в специализираната резидентна услуга за деца с увреждания.”

Д-р Андреева допълни, че до края на годината предстои изграждането на 7 Семейно-консултативни центъра, 3 Центъра за приемна грижа, 5 Центъра за ранна интервенция, 3 Центъра за детско психично здраве, 8 Дневни центъра, 2 Звена „Майка и бебе“, 8 Центъра за майчино и детско здраве, 9 Центъра за настаняване от семеен тип. Цел на всички тези структури е замяната на институционалния тип грижа със семейна и близка до семейната такава.

В приветствието си към победителите министър Таня Андреева подчерта необходимостта от обединението на всички страни, занимаващи се с правата на децата, около каузата на всички деца да бъде дадено правото да бъдат отглеждани в семейна среда. Д-р Андреева поздрави учениците за съпричастността им към проблемите на връстниците им от домовете за социални грижи.

Списък с наградените деца:

Първо място:

  • Венцислав Йорданов, Английска езикова гимназия гр. Русе.

Второ място: 

  • Десислава Светославова Стефанова 8 б клас в 2 СОУ „ Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище.

Трето място: 

  • Яна Чавдарова 7 а клас в училище „Алеко Константонов” гр. Перник.

Специална награда

  • Надежда Илиева Анева и Симонела Тодорова Бончева от 10 а кл. на Професионална гимназия, гр. Бяла, обл. Русе

Победители от останалите 5 области:

Област Пловдив

  • Диман Ивов Рикалов, ОУ „Драган Манчов“, гр. Пловдив.

Област Габрово

  • Виктория Пламенова Гутева от ПГИ „ Рачо Стоянов”, гр. Дряново;

Област Монтана

  • Мирела Иванова Маркова 9 клас в 2 СОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Монтана.

Област Пазарджик

  • Елеонора Димитрова Пежева 10 клас в Професионална гимназия по облекло, гр. Пазарджик.

Област София

  • Неби Есен 8 клас в 105 СОУ Атанас Далчев, гр. София. 

Проект BG051PO001-5.2.10-001„ПОСОКА:семейство” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

източник: http://www.mh.government.bg

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в