На 6.юни, 2017 г. в Областна администрация Бургас

dav

На 6.юни, 2017 г. в Областна администрация Бургас бе проведено и дванадесетото заседание на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца /ОКМД/.

На това заседание експертите разгледаха 2 случая на деца в риск, първия за дете на 1 година от многодетно семейство с шест деца, представен от Началника на ОЗД гр. Айтос, друг случай за дете докладван от социален работник на Центъра за обществена подкрепа Бургас. По двата случая членовете на ОКМД предложиха  конкретни решения за подобряване на условията  за  отглеждане на децата в семействата и за превенция на изоставянето им. В заседанието участваха 23  представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. По първия  случай работата на терен от регионалния координатор на „Надежда и домове за децата – клон България“ за Бургас е започнала с помощ за пускане на вода в къщата, а  допълнителна помощ  и материална подкрепа ще окажат „Зонта клуб“ Бургас и БЧК. По другия случай детето живее с дядо си, но е необходимо социалният работник да събере допълнителна информация, за да се улесни решаването на проблема.

dav

По предложение на Председателя на ОКМД г-жа Турманова ще се организира дарителска кампания от членовете на ОКМД за събиране на дрехи, книги и обувки за подпомагане на семействата до края на месец юни. Дружество „Самосъзнание“ направи дарение на играчки  за деца, които ще бъдат предоставяни на децата и семействата,  с които работим.

            Работата на координационен механизъм обединява 26 организации и индституции  и  се ръководи от заместник областния управител проф.д-р Севдалина Турманова. 

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в