На един фронт в процеса на деинституционализация

Днес, 22 юни  2018 г., в областна администрация Стара Загора се проведе кръгла маса на тема : „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“. Форумът е иницииран от британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България, една от най-доказалите се организации, подкрепящи българското правителство при прилагането на Актуализирания план за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. „Надежда и домове за децата“ отдавна фокусират своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0-3 години и техните семейства, като основната цел е провеждането на по-активна политика по превенция на изоставянето и недопускане настаняването на деца в специализирани институции в България.

Кръглата маса уважи Петя Чакърова –зам. областен управител  и председател на ОКМД за областта. Сред гостите присъстваха Боряна Климентова –програмен директор в НДД, Кремена Стоянова – национален консултант по детски политики в НДД и Валерия Драганова –регионален координатор в НДД за София град.

Венета Хаджийска –регионален координатор на Надежда и домове за децата за област Стара Загора припомни, че целта на Кръглата маса е да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа. Тя се явява мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността. Нейната роля е ключова в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции. „Бързам да кажа, че целта ни днес не е в изнасяне на статистически данни. Разчитам честно и почтено, както заслужават децата, а и каквито хора сте всички вие, да поговорим за проблеми и предизвикателства на приемната грижа в областта. Явно е , че такива има. Ако обаче сме на един фронт – визията за успех придобива реални измерения“, завърши г-жа Хаджийска.

Сред присъстващите бяха представители на всички отдели за закрила на детето в областта, РДСП, ОЕПГ, община Стара Загора, в качеството си на администратор на проект „Приеми ме 2015“, представители на КСУ, приемни родители и членове на Комисията по ПГ.

На кръглата маса се изложиха редица проблеми, които възбудиха над 3 часови дискусии. Своята гледна точка изложиха екипа по ОЕПГ, РДСП, отделите за ЗД, приемните родители и представители на КСУ.

Боряна Климентова и Кремена Стоянова не веднъж припомниха, че ключовия термин за излизане от всякакъв разнобой е „заедно“.

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в