„Надежда и домове за децата – клон България“ бе домакин на посещение от представители на немската „Дойче Банк“

deutsche-bank051220161На 5 и 6 декември 2016г. „Надежда и домове за децата – клон България“ бе домакин на посещение от представители на немската „Дойче Банк“ – Тийна Лий, началник глобални пазари и заместник главен изпълнителен директор за Великобритания и Ирландия и Андрееа Гроб, финансов мениджър за Великобритания, Русия, Източна Европа, Европа, Близкия Изток и Африка.

Целта на визитата бе да запознаем представителите на банката с работата на организацията, да им покажем практическите аспекти от подкрепата, която „Надежда и домове за децата – клон България“ предоставя както на деца и техните семейства, така и на местните структури. Освен това, организацията ни целеше да покаже на гостите закритите институции и разработените на тяхно място алтернативни услуги в общността, запознавайки ги както с препятствията, които българският екип е срещал по пътя, така и с невероятните успехи по процеса на деинституционализация, които са се превърнали в реалност откакто „НДД – клон България“ работи. Г-жа Сара Уайтинг, директор по фондонабиране към „Надежда и домове за децата – Великобритания“ и г-н Отто Сестак, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – Румъния“ също взеха участие във визитата.

Първият ден започна с посещение на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в град Плевен. На срещата с директора на дома, д-р Десислава Георгиева и един от психолозите на Институцията,  представителите на „Дойче Банк“ бяха придружени от екипа на „НДД – клон България“. Нашите гости имаха възможността да отправят своите въпроси за настанените в дома деца, както и по отношение на услугите, които ДМСГД-Плевен предоставя. След срещата с др. Георгиева, групата се запозна с две семейства, които нашата организация е подпомагала. Първото семейство е било на път да изостави детето си, тъй като и двамата родители имат диагностицирани епилепсия и лека форма на умствена изостаналост и нямат подкрепата на своите родители. Това посещение премина изключително емоционално, тъй като гостите имаха възможност да видят със собствените си очи колко е горда майката от факта, че е успяла да задържи детето си у дома  и колко важна е била и все още е навременната подкрепа от страна на „НДД – клон България“. Второто семейство, което представителите на банката посетиха, бе случай на 3 годишно дете, чиято раздяла от семейството е била предотвратена от нас.

В следобедните часове, групата отпътува за град Тетевен, където се срещна с д-р Мадлена Бояджиева, кмет на града и имаше възможността да обсъди закриването на пилотния ДМСГД – Тетевен, както и развития Център за Обществена Подкрепа (ЦОП), който вече 5 години замества закритата институция. Центърът е оборудван с отделение за спешен прием, зали за занимания с деца, работни кабинети, зали за срещи с деца и родители. Представителите на „Дойче Банк“ имаха възможност да се запознаят с персонала на ЦОП и  с различните дейности и занимания, които се извършват в ЦОП, за обученията и срещите, които те организират за децата и техните семейства, както и да видят различните стаи и оборудване.

Вторият ден от визитата на гостите стартира с посещение на дома на непълнолетна майка и нейното дете на година и половина, които нямаше да живеят заедно, ако „Надежда и домове за децата – клон България“ не бяха помогнали на семейството в точния момент, чрез активна семейна подкрепа. Гостите  имаха възможност да разговарят с майката и бяха много впечатлени от самочувствието, което тя бе придобила, в следствие на усещането, че е подкрепена. В отговор на сигнал от Отдел за Закрила на Детето „Надежда и домове за децата – клон България“ разбра за случая на това дете и предостави хранителни продукти, мляко, покриване на наем и транспортни разходи на майката, за да може тя да пордължи да ходи на училище и за да може да се грижи за детето си. В момента, майката вече успешно е завършила училище и проявява желание да продължи образованието си като учи ветеринарна медицина.

На финала гостите посетиха ДМСГД – Света София в столицата, в който живеят само 4 деца и който е на път да бъде закрит в скоро време. Те останаха много впечатлени от начина, по който процеса по деинституционализация се развива в България, тъй като видяха как професионалистите от „Надежда и домове за децата – клон България“ са успели да променят мисленето на директора на дома в посока, която подкрепя алтернативните форми на грижа, вместо институционализацията. Гостите се запознаха с всички 4 деца, имаха възможност да поиграят с тях и потеглиха обратно за Великобритания, вдъхновени от успешната работа, която екипът на „Надежда и домове за децата – клон България“ е свършил и продължава да върши на територията на страната.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в