НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВЕДЕ „НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА-КЛОН БЪЛГАРИЯ“

9f3b39382bb8d6bd8c784bcc8d2083f7_XLЕксперти от Областна администрация Сливен взеха участие в годишна национална конференция под надслов „Заедно“, организирана от „Надежда и домове за децата – клон България“. Тя беше посветена на съвместната работа като успешен модел, а сред официалните гости бяха Георги Симеонов – изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България”, омбудсманът Мая Манолова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева и др.

Конференцията беше разделена на две основни теми. Първата дискутира резултатите, които са постигнали до този момент организацията и партньорите й, в т.ч. с различни държавни структури, а втората – начините, по които да се работи още по-добре в бъдеще. „Надежда и домове за децата – клон България“ отчете, че благодарение на 23-мата им координатори, които работят в 21 области в цялата страна, са закрити 14 институции за бебета, проведени и проследени са 151 успешни реинтеграции и 878 превенции на деца от 0 до 3 години.

На видимо място в залата бе поставено дървено старо детско легло, взето от дом за деца, с изгризани перила, в което е „отглеждано“ бебе. Така организаторите илюстрираха „грижата“, оказвана на малките деца, престояли часове сами в креватчетата си в институции от подобен тип.

Регионалният мениджър за Централна и Източна Европа на „Надежда и домове за децата“ – Галя Бисет подчерта, че по света има 8 милиона деца, които живеят в институции, а за да се случи успешната деинституционализация у нас са необходими 4 фактора – политическа воля, капацитет в системата за закрила, средства за преход и мрежа от партньорства.

По време на събитието бяха раздадени и почетните награди „Професионалист с горещо сърце“.

През април тази година областният управител Татяна Петкова и Георги Симеонов – изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България”, подписаха Меморандум за разбирателство. Основната цел на това сътрудничество е превенция на изоставянето, като се подкрепят семейства, които по някаква причина срещат трудности при отглеждане на децата си, за да живеят заедно.

От началото на 2012 г., „Надежда и домове за децата – клон България“ активно се занимава с процеса по деинституционализация на деца от 0-3 г. в България. Мисията на организацията е да бъде катализатор за премахване на институционалната грижа за деца. Провежда активна политика по превенция на изоставянето и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции, оказва подкрепа на биологични семейства при реинтеграция на деца от институции и прилага системен подход при семейните политики с цел гарантиране на устойчивост на резултатите.

Източник: http://www.sliveninfo.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в