Hope and Homes for Children- клон България представя своите успешни политики, насочени към превенция и реинтеграция на деца

Координационият механизъм (КМ) е изработен в изпълнение на проект “Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”  на „Hope and Homes for Children- клон България”   „Надежда и домове за децата“, който е подкрепящ на проект „Посока – семейство” на Министерство на здравеопазването и е в контекста на Националната стратегия за детето 2008-2018, чийто принципи са интегрирани в  ежегодните Национални програми за закрила на детето