Областна администрация София град посрещна изпълнителния директор Георги Симеонов на „Надежда и домове за децата – клон България“

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Областна администрация София град посрещна изпълнителния директор Георги Симеонов на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Боряна Климентова, програмен координатор, на 28.04.2015 в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел заефективно сътрудничество и взаимодействиемежду гражданския сектор, регионалните иобщински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от организацията. Представеният инструмент Областен координационен механизъм по Деинституционализация пред заместник областния управител Живка Такева-Първанова начерта бъдещите стъпки за съвместна работа и осигуряване на условия за междуинституционално сътрудничество. „Надежда и домове за децата – клон България“ предложи използването на модела на Координационен механизъм с цел ефективност и ефикасност на работата на областно ниво за децата и семействата.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в