Областна администрация София град посрещна изпълнителния директор Георги Симеонов на „Надежда и домове за децата – клон България“

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Областна администрация София град посрещна изпълнителния директор Георги Симеонов на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Боряна Климентова, програмен координатор, на 28.04.2015 в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел заефективно сътрудничество и взаимодействиемежду гражданския сектор, регионалните иобщински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от организацията. Представеният инструмент Областен координационен механизъм по Деинституционализация пред заместник областния управител Живка Такева-Първанова начерта бъдещите стъпки за съвместна работа и осигуряване на условия за междуинституционално сътрудничество. „Надежда и домове за децата – клон България“ предложи използването на модела на Координационен механизъм с цел ефективност и ефикасност на работата на областно ниво за децата и семействата.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково. Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11

Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“. В рамките на инициативата подкрепяме

Върни се обратно в