Областна администрация София град посрещна изпълнителния директор Георги Симеонов на „Надежда и домове за децата – клон България“

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Областна администрация София град посрещна изпълнителния директор Георги Симеонов на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Боряна Климентова, програмен координатор, на 28.04.2015 в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел заефективно сътрудничество и взаимодействиемежду гражданския сектор, регионалните иобщински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от организацията. Представеният инструмент Областен координационен механизъм по Деинституционализация пред заместник областния управител Живка Такева-Първанова начерта бъдещите стъпки за съвместна работа и осигуряване на условия за междуинституционално сътрудничество. „Надежда и домове за децата – клон България“ предложи използването на модела на Координационен механизъм с цел ефективност и ефикасност на работата на областно ниво за децата и семействата.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в