Обмяна на идеи и опит

13285634_10153759423456936_1316288413_n„Надежда и домове за децата”– клон България събра 19 специалисти от РДСП, ДСП, ОЗД и доставчици на услуги на обучение на тема „Активна семейна подкрепа“ на 25 и 26 май 2016 г. в Хотел Акорд, гр. София.

 Обучителният модул е в изпълнение на дейностите по проект Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в Българияна „Надежда и домове за децата”- България.

По време на обучението представителите на различните структури имаха възможност да обменят идеии и опит, както и да дискутират заедно казуси от практиката и да търсят решение в полза на децата и техните семейства. Беше предоставена възможност за запознаване в детайли с работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ по модела на активна семейна подкрепа. В хода на работата се споделиха необходимостта от тясно партньорство и комуникация, които създават условия за успешни и устойчиви резултати в подкрепа на децата и семействата в риск.

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в