Обмяна на идеи и опит

13285634_10153759423456936_1316288413_n„Надежда и домове за децата”– клон България събра 19 специалисти от РДСП, ДСП, ОЗД и доставчици на услуги на обучение на тема „Активна семейна подкрепа“ на 25 и 26 май 2016 г. в Хотел Акорд, гр. София.

 Обучителният модул е в изпълнение на дейностите по проект Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в Българияна „Надежда и домове за децата”- България.

По време на обучението представителите на различните структури имаха възможност да обменят идеии и опит, както и да дискутират заедно казуси от практиката и да търсят решение в полза на децата и техните семейства. Беше предоставена възможност за запознаване в детайли с работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ по модела на активна семейна подкрепа. В хода на работата се споделиха необходимостта от тясно партньорство и комуникация, които създават условия за успешни и устойчиви резултати в подкрепа на децата и семействата в риск.

 

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в