Подписан е Меморандум за разбирателство между ДАЗД и благотворителната организация „Надежда и домове за децата”

dsc00451Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и благотворителната организация „Надежда и домове за децата” – клон България, подписаха Меморандум за сътрудничество в процеса на реализиране на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, за ефективното реформиране и устойчиво развитие на интегрирани медико-социални услуги, заместващи институционалната грижа на ДМСГД, чрез реализация на допълнителни надграждащи и подкрепящи дейности.  

„Надежда и домове за децата” – клон Българиящеподкрепи ДАЗД в дейности по закрила на детето и подпомагане на семействата, които ще бъдат въвлечени в преструктурирането на ДМСГД по отношение на консолидиране и развиване на:

а) Нови допълнителни и надграждащи практически умения и подходи за:

– определяне на подходяща семейна грижа за всички деца от целевата група,

– преход на децата от институционална към семейна грижа – подготовка на деца и родители;

– предотвратяване на разделянето на деца в риск от семействата им;

б) Прилагане на система за мониторинг и оценка на извършените дейности.

ДАЗД ще получи подкрепа от благотворителната организация и по отношение на координираното изпълнение на Националната стратегия чрез развиване на координационен механизъм на местно ниво между изпълняващите структури и екипите на различните проекти, финансирани от структурните фондове, за гарантиране на ефективност и добро документиране на резултатите.

„Надежда и домове за децата” е детска благотворителна организация, базирана във Великобритания, която от 17 години работи в Източна Европа и Африка с децата, техните семейства и общности и централните и местни власти за създаване, подобряване и разпространяване на устойчиви модели на семейна и близка до семейната грижа. Разработеният от организацията модел за закриване на дадена институция и заместването и със специфичен набор от превантивни и алтернативни услуги е признат от УНИЦЕФ и Световната здравна организация като най-добра практика в тази област. 

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в