Подписан е Меморандум за сътрудничество между „Надежда и домове за децата – клон България“ и Областна администрация Бургас

20160614_105148Меморандум за  сътрудничество между „Надежда и домове за децата – клон България“ и Областна администрация Бургас беше подписан на 16.06.2016 година в кабинета на областния управител на Бургас. Подписите под документа сложиха Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и областният управител Вълчо Чолаков.

Меморандумът цели адекватна подкрепа и консултиране на семейства, както и подпомагане на специалистите, предоставящи социални услуги в административна област Бургас. Ще се фокусира дейности на институциите по превенция за деца и семейства в риск и изграждане. Създаване на  междуобщински партньорства и междусекторно сътрудничество в сферата на социалните услуги и ефективното реформиране на съществуващите институционални грижи за деца.

Областна администрация Бургас и „Надежда и домове за децата” – клон България, заявиха готовността си да работят за изпълнение на националната стратегия „Визия за деинситуционализация на децата в Република България“ и в частност – за децата, настанени в ДМСГД.

Веднага след подписването на Меморандума за сътрудничество се проведе редовно заседание на Областния координационен механизъм, на което специалисти от различни институции разгледаха поредния случай на дете в риск от изоставяне. Набелязани са мерки за стабилизиране на семейството и наблюдение на детето.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в